TRỞ LẠI

Mặc dù ưu tiên chính của chúng tôi tại Trung tâm SNP là mang đến những sản phẩm chất lượng cao cho khách hàng, nhưng chúng tôi cảm thấy rằng việc đền đáp cho cộng đồng của mình cũng quan trọng không kém.

SÁNG KIẾN CÔNG BẰNG CÔNG BẰNG 

Trung tâm SNP muốn trả lại cho cộng đồng của chúng tôi trong mùa lễ. Từ ngày 7 tháng 12 đến ngày 14 tháng 12 năm 2020, một phần số tiền thu được của chúng tôi được chuyển thẳng đến Sáng kiến ​​Công bằng Bình đẳng. (EJI). Sáng kiến ​​Công bằng Bình đẳng có một vị trí lớn trong trái tim của chúng tôi, vì vậy chúng tôi muốn giúp đỡ họ và cuộc chiến tiếp tục chống lại bất công. Bạn có thể tìm hiểu thêm về chúng tại http://eji.org
EJI chiến đấu để:
    • Kết thúc Thánh lễ Nhập lễ& Hình phạt quá mức
    • Thử thách chủng tộc & Bất công kinh tế
    • Bảo vệ các quyền cơ bản của con người 

 

OPERATION CHRISTMAS CHILD

From November 16-23, 2020, a portion of every purchase went towards making a gift box for Operation Christmas Child. Thank you to our supporters as we were able to fund our goal of 100 gift boxes this year!

 

https://www.instagram.com/p/CHn_dkqherm/

 

MT. SAN ANTONIO GARDENS

On November 20, 2020 we demonstrated our "THANKS" to all the dedicated staff at Mt San Antonio Gardens, a local retirement community in Pomona, California.  We donated boxes of masks and 400 care packages of our Peppermint and Eucalyptus mini bottles. 

 

POMONA VALLEY HOSPITAL

At the end of October in 2020, we celebrated Halloween as well as the release of our new Eucalyptus and Peppermint minis, and donated 3,000 masks and care packages to the frontline workers at Pomona Valley Hospital.

 

 https://www.instagram.com/p/CHHG_q7BW5W/?igshid=xho6js3ebzyw

 

 

REACH GLOBAL & CONVOY OF HOPE

In September 2020, we donated 100% of our profits for 24 hours to the nonprofits, Reach Global and Convoy of Hope. These two nonprofit organizations are close to our heart and have been working to support people who have been affected by natural disasters, such as hurricanes, wildfires and more. We ended up donating to them thanks to the help of @greyandmama, our customers, and our new Instagram followers!

 https://www.instagram.com/p/CFkTBCrHH7N/?igshid=c5qr38zllnvd

 

 

 

We exist to share our blessings and enrich the lives of others!