TIẾP CẬN

Trung tâm SNP tìm cách làm cho trang web của chúng tôi có thể truy cập được trên toàn cầu và liên tục tìm cách cải thiện. Dưới đây là một số đề xuất từ Cục An sinh Xã hội Hoa Kỳ để làm cho trải nghiệm duyệt web của bạn dễ tiếp cận hơn:

Nếu bạn bị điếc hoặc lãng tai, các tính năng trợ năng sau đây sẽ khả dụng cho bạn: 

  • Phụ đề chi tiết: bản ghi cho các bản âm thanh của bản trình bày video. Những phụ đề này thường được hiển thị trực quan trên video bạn đang phát, mang lại lợi ích cho những người khiếm thính, khiếm thính hoặc ở trong môi trường ồn ào. 
  • Điều khiển âm lượng: máy tính, máy tính bảng và thiết bị di động có các tính năng điều khiển âm lượng có thể được điều chỉnh. Bạn có thể điều chỉnh bot điều khiển âm lượng của thiết bị và điều khiển âm lượng của trình phát đa phương tiện để tối ưu hóa trải nghiệm nghe.

Nếu bất kỳ khuyến nghị nào không đáp ứng được nhu cầu của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số (714) 903-2225 để được hỗ trợ.